Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De mogelijkheid bestaat echter altijd dat bepaalde informatie na een periode verouderd raakt of niet meer klopt. Provo NV aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op de informatie op deze website.

Zonder bronvermelding is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit te kopieren of over te nemen. Auteursrechten op afbeeldingen op deze website zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Provo NV.